Mi vagyunk az ön bevándorlási ügyvédi irodája

RólunkReferenciákKapcsolat
Megosztom ezt az weboldalt  

Munkavállalási zöldkártya

A munkavállaláson alapuló zöldkártyáknak több kategóriája van. Egyes kategóriáknál a munkavállaló közvetlenül folyamodik a zöldkártyáért, más kategóriáknál valamely USA munkáltatató szponzorálja az alkalmas kérelmezőt vagy közvetlenül, vagy miután a kérelmező megszerezte a Munkaügyi Igazolást.

A munkavállalási zöldkártyával kapcsolatban a következőkről informáljuk:


Nemzetközi Menedzser EB-1 Zöldkártya

Amennyiben rendelkezik saját céggel hazájában, valamint az Egyesült Államokban is, és a vállalat legalább egy évig üzemelt hazánkban, kérvényezhető a nemzetközi menedzseri zöldkártya. Úgyszintén, ha valaki menedzseri vagy igazgatói pozíciót tölt be egy cégnél, aminek a leányvállalata az Egyesült Államokban van, kérvényezheti a zöldkártyát, miután véglegesítette az áthelyezését.

A következő követelményeknek kell eleget tenni:

 • A külföldi cég és az amerikai cég között szoros kapcsolat kell, hogy legyen. Ugyanazon személyek rendelkeznek tulajdonjoggal és irányítással mindkét cégben, vagy ugyanazon emberek csoportja irányítja mindkét vállalkozást.
 • A menedzser szélesköru munkafelügyelettel rendelkezik, irányítja a munkásokat, valamint igazgatja az amerikai céggel kapcsolatos ügyeket.
 • A menedzser legalább egy teljes évet dolgozott a hazai cégnél az elmúlt három évbol, mielott kérvényezte volna az áthelyezését az Egyesült Államokba.

Az EB-1-es Nemzetközi Menedzseri EB-1-es zöldkártya további előnyei: 

Nem szükséges a munkaügyi hivatal hozzájárulása a kiadásához. Ez a folyamat az, amikor bizonyítani szükséges azt, hogy a kérvényező nem szorít ki amerikai dolgozót a munkahelyérol.


Rendkívüli Tehetség EB-1 Zöldkártya

Rendkivüli tehetségű emberek a muvészetek, tudományok, és a sport területérol kérvényezhetik az EB-1-es zöldkártyát és a szaktudásuknak megfelelő területen dolgozhatnak.

Ebben a zöldkártya kategóriában nem szükséges munkaajánlattal rendelkezni, valamint nem szükséges lefolytatni a Munkaügyi Hivatallal a munkahely meghírdetését és annak bizonyítását, hogy erre a munkára nincs amerikai munkás.

Azon egyének akik az EB-1-es kategoriában kérvenyezik a zöldkártyát, akár sport, muvészetek, vagy pedig kutatások területén, bizonyitaniuk kell hogy tudásuk azon kevesek közé tartozik akik nemzetközi és hazai téren rendkívüli sikereket értek el. 

A kérvényezőnek szükséges felmutatnia nemzetközileg elismert oklevelét, mint amilyen például a Nobel-díj, valamint a következő dokumentumok közül hármat:

 • Olyan nemzetközi és hazai elismervényeket, oklevéleket amelyek rendkivüli teljesítményről tanuskodnak;
 • Olyan szövetségeknek a tagságát, akik rendkivüli teljesítményu egyénekkel foglalkoznak egy bizonyos területen belül;
 • Különböző nyomtatványok, újságcikkek a rendkivüli képességu egyén munkájáról és sikeréről;
 • Részvétel különböző bizottságok tagjaként, valamint zsurizés azon egyénekkel szemben, akik hasonló munkaterületen tevékenykednek;
 • Tudományos munkával való hozzájárulások, amelyek kiemelkednek az adott szakterületen;
 • Szerzője tudományos cikkeknek, nyomtatványoknak, könyveknek;
 • Elismert szövetségek munkása;
 • Magas fizetés, esetleg pénzjutalom a szakterületen adott munkáért; vagy
 • Ajánlólevél a szakterületen rendkivüli egyéniségektől;

Az EB-1 zöldkártyához bizonyítani kell, hogy a kérvényező munkája kiemelkedik a kortársak munkájából. Rendkivülinek tekinthető az a munka, amelyben a kérvényezőnek már mindenki által elismert helye van a művészi ágon belül és széleskörben elismert előadónak számít.

Sokan szereztek kimelkedő tehetségu zöldkártyát, ha nem is rendelkeztek egyetemi végzettséggel, doktorátussal, vagy pedig nagy nemzetközi hírnévvel. Sok esetben elegendő, ha bizonyítani tudják, azt hogy országukon belül, tudásuk, tehetségük a legjobbak közé sorolja a kérvényezőt.

Az EB-1-es zöldkártya előnye: 

A legnagyobb előnye az EB-1–es zöldkártya kérvénynek, hogy nem kell a Munkaügyi Hivatal jóváhagyására várni és így nem kell attól tartani, hogy más munkást szorítanak ki hasonló munkaterületről.


Kimagasló Tehetségű Egyetemi Tanár/Kutató EB-1 Zöldkártya

Külön zöldkártya kategória létezik azon kiemelkedő kutatók és professzorok számára, akik szakterületükön belül, legalább három év gyakorlattal rendelkeznek, valamint munkájukért nemzetközi elismerésben részesültek.

Kiemelkedő képességu egyénnek számítanak azon személyek, akik:

 • Nemzetközi elismerésben részesültek munkájukér;
 • Legalább három év gyakorlattal rendelkeznek; és
 • Teljes munkaideju tanári/eloadói munkaajánlattal rendelkeznek, vagy olyan magán egyetemnél végeznek kutatói munkát, ahol másik három, teljes munkaideju kutató dolgozik, akik megjelentettek munkájukról nyomtatványokat, cikkeket.
 • Ahhoz, hogy valaki eleget tegyen a nemzetközi kutatói követelményeknek a felsőrőltak közül, fel kell mutatnia legalább két bizonylatot ezek közül:
  • Dokumentumot arról, hogy a szakterületén belül kiemelkedo teljesítményéért elismerésben, díjban részesült,
  • Tagja a szakterületéhez kapcsolódó szervezeteknek, melynek tagjai kiemelkedo szaktudású emberek,
  • Szakfolyóiratokban megjelent cikkek a kérvényező munkájáról. A cikk magába kell, hogy foglalja a szerző nevét, címét, a megjelentetés idejét valamint a folyóirat címét.
  • A rendkivüli tehetségu személy részvételét, mint egyén vagy pedig, mint egy fórum tagjaként, a szakirányához közeleső zsurimunkában,
  • Dokumentumok a szakirodalomban megjelentetett kísérletekrol, valamint kutatói munkájának az eredményeiről, vagy
  • Bizonyíték kutatói munkájának a szakterületéhez való hozzájárulásáról, valamint nyomtatványok e munka nemzetközi hírnevéről.

Az EB-1-es kutatói/Kiemelkedő professzori zöldkártya előnye az hogy a munkaügyi hivatal hozzájárulása nem szükséges. Ez a folyamat az, amikor bizonyítani kell, hogy a kérvényező nem szorít ki amerikai dolgozót a munkahelyéről.


Kimagasló Tehetség EB-2 Zöldkártya

Azon személyek, akik nem tudnak eleget tenni az EB-1-es Rendkivüli képességu személyek számára létrehozott zöldkártya kategóriának, de kiemelkedő képességgel rendelkeznek a muvészet, tudomány vagy az üzletágak terén, kérvényezhetik az EB-2-es zöldkártyát, amely ezen személyek számára áll rendelkezésre. Ebben a kategóriában kötelező a "Munkaügyi hivatal" jóváhagyásának a kérvényezése. A kérvényezőnek úgyszintén rendelkeznie kell támogatóval, kezeskedovel, ami lehet egy amerikai cég vagy (non-profit szervezet) szövetség, oktatási intézmény, amely kérvényezi számára a zöldkártyát.

Amikor a Munkaügyi hivatal jóváhagyja a kérelmet és rendelkezik kezeskedővel-támogatóval, kérvényezhető az EB-2-es zöldkártya a kiemelkedő tehetségű művész, üzletember vagy tudós számára.

Ahhoz, hogy kérvényét át tudja adni a következők közül három dokumentummal kell rendelkeznie:

 • Hivatalos dokumentumok a kérvényező iskolai végzettségérol, diplomájáról, elismerésekrol, egyetemi oklevél vagy más oktatasi intézmények elismeréseiről.
 • Ajánlólevelek az eddigi munkaadótól, amely legalább tíz év gyakorlatról szólnak
 • Engedély azon személyek számára, akiknek munkájához az Egyesült Államokban külön engedély szükséges: orvosok, ügyvédek, stb.
 • Bizonyíték arról, hogy fizetésük, honoráriumuk, az ország átlagfizetéséhez képest magasabb.
 • Szakmabeli szervezetekben való tagság.
 • Elismervény a területen dolgozó szaktársaktól, állami személyiségektol, magán- valamint társadalmi szervezetektől.

A törvény úgyszintén előírja, hogy amennyiben a kérvényező foglalkozása nem kötodik közvetlenül a fentiekben említett bizonyítékokhoz, abban az esetben, ehhez hasonló dokumentumokat is hozhat az ügyfél: például ajánlólevelek a szakterületehez közelálló személyektol, valamint a kérvényező munkája iránti nyilatkozatok kiemelkedő személyektől. 

A "munkaügyi hivatal" jóváhagyása nem kötelező azon muvészek és tudósok számára, akik eleget tesznek néhány előre meghatározott követelményeknek. Ezt a "National Interest Waiver"-en keresztül lehet kérvényezni.


Az EB-2-es kategória zöldkártyájának előnye: 

Kisebb a kérvényezők száma az EB-2-es kategóriában, mint az EB-3-as kategóriában és az jelint hogy nincs, vagy ritkán van, várólista az EB-2-es kategóriában mivel az EB-3-es kategóriában van állandóan várólista.


Magasabb Fokozatú Egyetemi Végzettséggel/Doktorátussal Rendelkező Diplomás EB-2 Zöldkártya

Azon személyek, akik nem tudnak eleget tenni az EB-1-es rendkivüli tehetségű egyének számára előrelátott zöldkártya kategória követelményeinek, de magas szakképesítéssel rendelkeznek, kérvényezhetik az EB-2-es magas szakképesítésu egyének számára elorelátott zöldkártyát. Azonban ezen a kategórián belül mindenki számára szükséges a "Munkaügyi Igazolás" beszerzése. A kérvényezőnek úgyszintén rendelkeznie kell amerikai munkaadóval, jótékonysági (non-profit) illetve tanulmányi szervezettel, aki kérvényezik számára a zöldkártyát.

Miután a kérvényező megszerezte a "munkaügyi igazolást", a szponzor a kérvényező nevében adja át a kérvényt az EB-2-es magas szakképesítésu zöldkártya kategóriban.

Azért, hogy valaki eleget tegyen e kategória követelményeinek a következő dokumentumokkal kell rendelkeznie:

 • Hivatalos dokumentumok amerikai felsőfokú oktatási intézményektől (diplomák, elismervények, bizonyítványok) vagy ennek megfelelő külföldi felsőfokú oktatási intézménytől vagy
 • Hivatalos dokumentum olyan amerikai oktatási intézménytol, amely szerint a kérvényező legalább egyetemi végzettséggel rendelkezik, vagy ezzel megegyező külföldi iskolai végzettséggel. Ez mellé fel kell mutatnia legalább öt éves szakmai gyakorlatot is, amelyet az eddigi munkaadónak igazolnia kell.
 • Amennyiben a munkaterület amelyre a kérvényező átadja a kérvényét nem szerepel a munkaterületek szaksorában, a kérvényezonek fel kell mutatnia bizonyítékot arról, hogy ehhez a munkához, egyetemi végzettség szükséges (a munkaadó kijelentése a magas szakképesítés szükségéről).

 • A munkaadónak bizonyítania kell, hogy a felkínált munkakörre, összetettségéből kifolyólag felsofokú végzettség szükseges (részletes munkaadói levél), valamint ezt a munkát szerteágazóan felsőfokú végzettségu személyek töltik be.

 • Jóváhagyott "munkaügyi igazolás", amelyhez mint feltételt a munka betöltéséhez feltünteti a magisztrátust, vagy ennek megfelelő szakmai gyakorlatot amely minimum öt év.

 • Jelentos hozzájárulás a saját munkaterületének fejlődéséhez, valamint szakmabeli, állami és gazdasági elismerések feltüntetése.

Mint ahogy már emelítettük a Munkaügyi Igazolásról szóló oldalunkon, ez alól kivételt képeznek azon személyek, akik a muvészetek és a tudományok területén kimagasló eredményt értek el (nem gazdasági és előadói művészet terén).

A Munkaügyi Igazolás lépése kikerülhető abban az esetben, ha a személy a Nemzetközi Közhaszoni Törvénynek eleget tud tenni.

Az EB-2-es kategória zöldkártyájának előnye: 

Kisebb a kérvényezők száma az EB-2-es kategóriában, mint az EB-3-as kategóriában és az jelint hogy nincs, vagy ritkán van, várólista az EB-2-es kategóriában mivel az EB-3-es kategóriában van állandóan várólista.


Egyetemi Diplomás és Szakmunkás EB-3 Zöldkártya

Szakemberek és betanított munkások kérvényezhetik a zöldkártyát az EB-3-as kategóriában, azonban ebben a kategóriában kötelező minden kérvényezőnek "Munkaügyi Igazolást" szereznie. A bevándorlónak ugyszintén rendelkeznie kell szponzorral (tamogatóval) amerikai céggel, vagy nem nyereségcélú társasággal (non-profit), valamint oktatási intézménnyel - amely kérvényezi a zöldkártyát a bevándorló számára.

A "Munkaügyi Igazolás" elérése után, a szponzor kérvényezheti a bevándorló számára a zöldkártyát az EB-3-as kategóriában szakemberek és betanított munkások számára.

A szponzornak-támogatónak bizonyítania kell, hogy:

 • rendelkezik elegendő jövedelemmel ahhoz, hogy fizetni tudja a bevándorlónak az ú.n. átlagfizetést, a szakterületére meghatározott fizetést, abban a régióban ahhol a munkaadó tartózkodik.

A bevándorlónak bizonyítania kell, hogy:

 • rendelkezik elegendő munkatapasztalattal a szakterületen belül. Ahhoz, hogy valaki eleget tegyen a szakemberi megnevezésnek egyetemi végzettséggel kell, hogy rendelkezzen azon szakterületen amelyen a munkaadó támogatja. Amennyiben a személy betanított munkás, akkor legalább két év gyakorlattal kell rendelkeznie, attól függoen, hogy a munkaterület mekkora gyakorlatot igényel.


"Munkaügyi Igazolás"

Ahhoz hogy külföldi állampolgár, az EB-2-es és az EB-3-as kategóriákban kérvényezni tudja a zöldkártyát szüksége van a Munkaügyi hivatal álltal kiadott igazolásra ugyanarra a munkaterületre.

"Munkaügyi Igazolást" az a folyamat utan ad ki a Munkaügyi hivatal, amely állat bizonyított, hogy a külföldi állampolgár nem fogja munkájával amerikai munkások elhelyezkedését hátráltatni, amennyiben elfogadja az amerikai munkaadó álltal felajálott munkát. A munkaterületek többségénél elegendő, ha a munkát helyileg hírdetik meg, és a jelentkezőkbol következtetnek, hogy elegendő munkaerővel rendelkeznek-e ezen a munkaterületen.

Úgyszintén ezen a folyamaton belül, a munkaadónak bizonyítani kell, hogy nem használja fel a munkást arra, hogy mesterségesen csökkentse a helyi fizetéseket. A szponzornak ezert a munkáért az ú.n. átlagfizetést, a szakterületére meghatározott fizetést ("prevailing wage"), köteles fizetni a munkásnak, amelyet a Munkaügyi hivatal szabályoz minden munkaterületre, minden egyes régióban.

A külföldi állampolgár munkaügyi igazolásának kérvényét az állami és az országos Munkaügyi hivataloknak kell eljuttatni és jóváhagyni. Miután ezeket a kérvényeket, pozitivan megítélik, a kérvényező átadhatja a Bevándorlási Hivatalnak (USCIS), a munkaengedélyre szóló kérvényét, valamint kérvényezheti a zöldkártyát a második és a harmadik munkán keresztüli zöldkártya kategóriában.

Bizonyos feltételeknek elegettéve, némely munkaterületek és némely személyek, mentesülnek a munkaügyi hivatal engedélye alol.

A két munkatrület amely után nem szükséges kérvényezni a Munkaügyi hivatal engedélyet:

 1. Gyógytornász - aki rendelkezik elegendő szaktudással ahoz, hogy megszerezze azon állam gyógytornászi vizsgáját ahol dolgozni fog, és
 2. Diplomás ápolónő aki elvégezte a "Commission on Graduates in Foreign Nursing Schools (CGFNS)" -t; illetve már rendelkezik feltételektől mentes, ápolói engedéllyel, abban az államban ahol a munkat felajanlottak számára

Az EB-2-es kategóriában a következő engedmények taláhatók: 

Azon külföldi állampolgárok akik a művészetek és a tudományok területén eleget tesznek bizonyos feltételeknek, nem kötelessek kérvényezni a Munkaügyi hivatal igazolását.


Mentesség az EB-2 Zöldkártya Kérelemmel Járó Munkaügyi Igazolás alól Amennyiben az USA Nemzeti érdeket szolgál ("National Interest Waiver")

A Szövetségi Bevándorlási Hivatal (U.S. Citizenship and Immigration Services, a továbbiakban USCIS) kivételes esetekben felmentheti az EB-2 zöldkártya kérelmezőt a Munkaügyi Igazolás megszerzése alól. Ilyen felmentés a National Interest Waiver amit az USCIS akkor ad, ha a kérelmező bizony ítani tudja, hogy szakismeretei nagymértékben szolgálnának az USA nemzeti érdekeit. Ahhoz, hogy a kérelmező ezen az alapon megkapja a Munkaügyi Igazolás alóli mentességet meg kell feleljen az alábbi három követelménynek.

Első követelmény : a külföldi alapvetően fontos és értékteremtő munkaterületre kerüljön. Ilyen munkaterületek azok, amelyek:

 • hozzájárulnak az USA gazdaságának növekedéséhez,
 • növelik USA dolgozók bérét és javítják azok munkakörülményeit,
 • gyermekek és alul-képzett munkások számára hatékonyabb oktatási és képzési programokat hoznak létre,
 • javítják az egészségügyi ellátást,
 • anyagilag elérhető lakásmegoldást biztosítanak a fiatal, az idős és a rászorult USA lakosságnak,
 • hozzájárulnak az USA környezetvédelmének fejlesztéséhez és természeti erőforrásainak hatékonyabb kihasználásához,
 • ill. amelyeket valamely érdekelt USA kormányszerv kérelmez.

Második követelmény: A külföldi javasolt tevékenysége országos szintű hasznossággal bírjon.

Harmadik követelmény: A külföldi lényegesen jobban szolgálja majd az USA nemzeti érdekeit mint egy hasonló, legalább azonos képzettségű USA munkaerő tenné azt.


EB-2 Zöldkárty Kimagasló Tudósok és Művészek Számára (Schedule A, Group II of EB-2 Category)

Az EB-2 kategória ezen alkategóriája (Schedule A, Group II) értelmében felmentést kaphatnak a Munkaügyi Igazolás alól azok a zöldkártyára jelentkező külföldiek akik kimagasló eredményeket értek el a tudományok és a művészetek területén (ez az alkategória nem vonatkozik sportolókra és üzletemberekre) és akik megfelelnek az alábbi követelmenyeknek:

 • a külföldi kérelmező széleskörü hírnévre és nemzetközi elismerésre tett szert szakterületén,
 • a külföldi kérelmező előző évi tevékenysége és USA–beli jövendő tevékenysége rendkívüli képességeket igényelnek,
 • legalább két tanúbizonyság a külföldi kiválóságáról az alábbiak szerint:
  • nemzetközileg elismert díj vagy kitüntetés,
  • tagság olyan nemzetközi szervezetben, mely elismerten kiemelkedő teljesítményeket kiván meg tagságától,
  • nemzetközi szakfolyóiratban megjelent méltatás a külföldi kérelmezőről (folyóirat címével, a közlés dátumával és a cikk szerzőjének nevével),
  • nagyjelentőségű tudományos kutatási eredmények,
  • nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent publikációk szerzőssége,
  • müvészi alkotások kiállítása több országban.

Van-e bármilyen kérdése a bevándorlási folyamattal kapcsolatban?

Érdeklődésem elküldése
Hivjon minket ma!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Bevándorlási Ügyvédi Iroda
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Térkép megtekintése 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Weboldalunk címe: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Minden jog fenntartva 

Adatvédelmi irányelvek | Weboldalunk feltérképezése

A Bevándorlási Ügyvéd, Florida/Ügyvédi Iroda honlap csak általános információt tartalmaz. A honlapon, valamint a kapcsolódó oldalakon, dokumentumokban, kommentárokban, e-mailekben és egyébb közleményekben foglaltak nem tekinthetők jogi tanácsként valamely személy vagy eset vonatkozásában. A honlapon lévő információ megtekintése, megszerzése nem jelent semmiféle ügyvédügyfél kapcsolatot mindaddig, amíg ügyvédi irodánk nem kap megbízást.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH