Mi vagyunk az ön bevándorlási ügyvédi irodája

RólunkReferenciákKapcsolat
Megosztom ezt az weboldalt  

Családegyestési Vízumok

USA állampolgárok és állandó letelepedési engedéllyel (zöldkártyával) rendelkező egyének sponzorálhatják családtagjaik állandó letelepedési státuszát (zöldkártyáját). A sponzorálás feltételei valamint a zöldkártyára való váralkozási idő jelentősen eltér USA állampolgár és zöldkártyás sponzor esetén.

USA állampolgárok külföldi jegyesei és házastársai számára kérvényezhető olyan vízum, amellyel be lehet utazni az USA-ba még a zöldkártyárára való jelentkezés előtt. Gyakran azonban egyszerűbb az eljárás, ha a külföldi házastárs a származási országában lévő USA konzulátuson közvetlenül kérelmezi a bevándorlási vízumot azután, hogy USA állampolgár házastársa a Szövetségi Bevándorlási Hivataltól (U.S. Citizenship and Immigration Service, a továbbiakban USCIS) jóváhagyást kapott a kérelemre.

Zöldkártya sponzorálása USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkezők családtagjainak

USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkező egyének kérelmezhetik bizonyos családtagjaik számára a zöldkártyát. Ez egy két lépcsős folyamat:

  1. kérelem benyújtása annak elismerésére, hogy a rokon jogosult a zöldkártya kérelmezésre,
  2. a külföldi rokon, amennyiben már az USA-ban tartózkodik, kérelmezi az USCIS-tól tartózkodási engedélyének módosítását, vagy ha még külföldön van, az USA konzulátuson kérelmezi a zöldkártyát.

Az USA állampolgárok valamennyi rokona, kivéve a legközvetlenebb rokonokat, várakozási listára kerül, mivel a rokonsági fokozatok valamennyi kategóriájára éves kvótákat szabtak ki. Minél távolabbi a rokonsági fok, annál hosszabb a várakozás. A zöldkártyával rendelkezők valamennyi rokona, kivétel nélkül, várakozási listára kerül.

Miután az USCIS jóváhagyta a kérelmet, azt a Nemzeti Vízum Központnak (National Visa Center, a továbbiakban NVC) továbbitja és ott a kérelem egy ügyszámot kap. Amikor a megfelelő várakozási idő eltelt és az ügy sorra kerül, az NVC értesíti az érdekelteket a kezelési költségek befizetésének rendjéről. A befizetést követően az NVC bekéri a bevándorlási vízumhoz szükséges dokumentációt.

Miután az NVC megbizonyosodott, hogy a dokumentáció teljes, kitűzik a zöldkártya interjút a külföldi kérelmező számára az illetékes USA követségen vagy konzulátuson.

Rokonsági kategóriák és a vonatkozó várakozási időtartamok

Legközvetlenebb Rokon

Az USA állampolgárok házastársai, gyermekei (saját és házasságkötéskor 18 év alatti mostoha gyermekei), valamint szülei tartoznak a legközvetlenebb rokoni kategóriába és mint ilyenek nem vonatkozik rájuk semmiféle kvóta rendszer és nem kerülnek várakozási listára. A leközvetlenebb rokonok akkor is kaphatnak zöldkártyát, ha már az USA-ban tartózkodnak és lejárt a vízumuk. Ha viszont a leközvetlenebb rokon illegálisan lépett be az USA-ba, akkor csak akkor kaphat zöldkártyát, ha erre jogosultságot szerez az INA 245 (i) elnevezésű speciális törvény alapján.

1. Preferencia kategória

Ide tartoznak az USA állampolgárok 21 éven felüli hajadon ill. nőtlen gyermekei. Ebbe a kategóriában évi 23 400 zöldkártyát adnak ki és a várakozási idő kb. 5 év.

2. Preferencia kategória

Ez a kategória kizárólag a zöldkártyával rendelkezők rokonaira vonatkozik és két alkategória tartozik ide.

2A alkategória

A zöldkártyával rendelkezők házastársaira, valamint saját és mostoha gyermekeire tartozik. A várakozási idő évek óta 4-5 év, de 2010-ben az időtartam 5-6 hónapra csökkent.

2B alkategória

Ide a zöldkártyával rendelkezők 21 éven felüli hajadon ill. nőtlen gyermekei tartoznak. A várakozási idő kb. 5 év.

3. Preferencia kategória

USA állampolgárok bármely korú házas gyermekei tartoznak ebbe a kategóriába. Ebbe a kategóriában is évi 23 400 zöldkártyát adnak ki és még azokat, amelyek a magasabb rendű kategóriákból fennmaradnak. A várakozási idő kb. 8 év.

4. Preferencia kategória

USA állampolgárok testvéreire vonatkozik. Ebbe a kategóriában évi 65 000 zöldkártyát adnak ki és még azokat, amelyek a magasabb rendű kategóriákból fennmaradnak. A várakozási idő kb. 8-10 év.

Egyéb vonatkozó rendelkezések

Általában a sponzor (USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos) az USA-án belül az USCIS-hez nyujtja be rokona számára a zöldkártya kérelmet. Bizonyos körülmények esetén (pl. külszolgálat az USA haderő kötelekében, állami képviseleten vagy ideiglenes munka magán cégnél), a külföldön élő sponzor (USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos) közvetlenül az USA követségre vagy konzulátusra adhatja be a kérelmet.

Csak a 21 évet betöltött USA államopolgárok kérvényezhetik szüleiknek a zöldkártyát. Házastárs, gyermek és mostohagyermek zöldkártya kérelme esetén a kérelmező legalább 18 éves legyen és állandó USA lakhellyel rendelkezzen.

USA állampolgár vagy zöldkártya tulajdonos csak akkor kérvényezheti mostoha gyermekei számára a zöldkártyát, ha a gyermekek még 18 éven aluliak voltak, amikor a vér szerinti szülővel házasságra lépett. Hasonlóképpen, valamely USA állampolgár csak abban az esetben kérvényezheti mostohaszülőjének a zöldkártyát, ha még 18 éven aluli volt, amikor vér szerinti szülője és a mostohaszülő házasságot kötöttek.

K-3 vízum USA állampolgárok házastársainak

Amennyiben valamely USA állampolgár egy külföldivel köt házasságot és házastársát az USA-ba szeretné hozni, kérvényezheti a K-3 házastársi vízumot. A K-3 vízum birtokában a külföldi házastárs lakhat és dolgozhat az USA-ban miközben a zöldkártyát kérvényezi akár az USA-n belül, akár annak az országnak az USA konzulátusán, ahol házasságot kötöttek.

  • Az USA állampolgár házastársnak kérvényt kell benyújtania az USCIS-hoz és ebben bizonyítania kell, hogy törvényesen házasságot kötöttek.
  • Miután az USCIS igazolja (ez még nem engedély), hogy a kérvényt megkapta, az USA állampolgárnak egy második kérvényt kell az USCIS-hoz benyújtania a K-3 vízumért. A kérvény jóváhagyása után a külföldi házastársnak kell a K-3 vízumra jelentkeznie a lakhelye szerinti USA konzulátuson vagy az abban az országban lévő USA konzulátuson, ahol házasságot kötöttek, amennyiben az nem az USA-ban volt.
  • Ezek után a külföldi házastárs beléphet az USA-ba és kérvényezheti a zöldkártyát vagy az USA-n belül az USCIS-nál, vagy a lakhelye szerinti USA konzulátusán.

Valamely USA állampolgár K-3 vízummal rendelkező házastársának gyermeke kaphat K-4 vízumot.

Családegyesítési vízumokkal és a körülbelüli várakozási időkkel kapcsolatos valamennyi kérdésére örömmel válaszolunk. Keressen bennünket az +1 (941) 362-7100 telefonszámon.

Van-e bármilyen kérdése a bevándorlási folyamattal kapcsolatban?

Érdeklődésem elküldése
Hivjon minket ma!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Bevándorlási Ügyvédi Iroda
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Térkép megtekintése 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Weboldalunk címe: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Minden jog fenntartva 

Adatvédelmi irányelvek | Weboldalunk feltérképezése

A Bevándorlási Ügyvéd, Florida/Ügyvédi Iroda honlap csak általános információt tartalmaz. A honlapon, valamint a kapcsolódó oldalakon, dokumentumokban, kommentárokban, e-mailekben és egyébb közleményekben foglaltak nem tekinthetők jogi tanácsként valamely személy vagy eset vonatkozásában. A honlapon lévő információ megtekintése, megszerzése nem jelent semmiféle ügyvédügyfél kapcsolatot mindaddig, amíg ügyvédi irodánk nem kap megbízást.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH