Mi vagyunk az ön bevándorlási ügyvédi irodája

USA állampolgárok vagy zöldkártyával rendelkezők bántalmazott házastársai és gyermekei - a Nők Elleni Erőszak Törvény (Violence Against Women Act, VAWA)

USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkezők bántalmazott házastársai és gyermekei a Nők Elleni Erőszak Törvény (Violence Against Women Act, a továbbiakban VAWA) alapján önállóan kérelmezhetik zöldkártyájukat. A VAWA bevándorlásra vonatkozó könnyítő rendelkezése alapján a bántalmazott bevándorló a bántalmazó segítsége és tudta nélkül kérelmezheti a zöldkártyát annak érdekében, hogy biztonságos és független helyzetbe kerüljön. A következő kategóriákba tartozók kérelmezhetik önállóan zöldkártyájukat:

  • USA állampolgárok és zöldkártyával rendelkezők bántalmazott házastársai kérelmezhetik önállóan a zöldkártyát. A bántalmazott házastárs 21 éven aluli házasulatlan gyermekei kedvezményezettként csatolthatók a kérelemhez.
  • Azon bántalmazott gyermek szülője kérelmezheti önállóan a zöldkártyát, akit a szülő törvényes USA állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező házastársa bántalmazott. A kérelemhez kedvezményezettként csatolthatók azok a 21 éven aluli házasulatlan gyermekek, akiket nem ért bántalom.
  • Azon 21 éven aluli házasulatlan gyermek kérvényezheti önállóan a zöldkártyát, akit USA állampolgárságú vagy zöldkártyával rendelkező szülője bántalmazott.

Feltételek, melyek jogusulttá teszik a házastársat a zöldkártyára való önálló jelenkezésre:

  • Törvényes házastársa legyen a bántalmazó USA állampolgárnak vagy zöldkártyával rendelkezőnek. Önálló zöldkártya kérelem nyújtható be a bántalmazó házastárs elhunyta után két éven belül, amennyiben a házasságnak a haláleset vetett véget. Önálló zöldkártya kérelem a bántalmazó házastárstól való válás utáni két éven belül is benyújtható, amennyiben a házasság felbontása a bántalmazással volt összefüggésben.
  • A külföldi házastársat az USA-ban bántalmazták, kivéve, ha a bántalmazó házastárs az USA állami képviseletének alkamazottja vagy az USA haderő tagja.
  • USA állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező házastárs különös kegyetlenséggel bántalmazta a külföldi házastársat vagy a külföldi házastárs gyermekét a házasság során.
  • A külföldi házastárs jelleme jó és erkölcsös legyen.
  • Jó hiszemben lépett házasságra és nem kizárólag a bevándorlással járó előnyök miatt.

Valamelygyermek akkorjogosult az önálló zöldkártya kérelemre, ha a bevándorlási törvény alapján a bántalmazó gyermekeként sorolták be.

USA állampolgár özvegye

A törvény értelmében a kérelemező USA állampolgár elhalálozásával a zöldkártya kérelem sem él tovább. Vannak esetek azonban, amikor az USCIS humanitárius megfontolások alapján engedélyezi az ügy folytatását. Amennyiben az özvegy a halálesetet megelőzően legalább két évig volt az elhunyt házastársa, akkor speciális rendelkezések alapján önállóan jelentkezhet a zöldkártyára.

Hívjon bennünket az 1-(941) 421-7220 telefonszámon. A VAWA-ra való jogusultsággal és az önálló özvegyi zöldkártya kérelemmel kapcsolatos kérdések részleteire szívesen válaszolunk Önnek. Minden eset egyedi. Cégünk a legmesszebbmenőbb diszkrécióval és bizalommal fogja ügyét kezelni.