Mi vagyunk az ön bevándorlási ügyvédi irodája

E-2 Befektetői vízum

Az E-2 befektetői hosszúlejáratú, megújítható munkavállalási vízumot azon üzleti befektetők kérvényezhetik, akik olyan országból származnak, melynek kétoldalú államközi befektetői szerződése van az Amerikai Egyesült Államokkal. A vízum időtartamának érvényessége az adott szerződés feltételeitől függ.

A befektetőnek alapítania kell egy USA céget amely a beruházó által vásárolandó vagy létrehozandó vállalkozást fogja működtetni és amely alapján a beruházó kérvényezheti az E-2 vízumot. Alapíthatunk önnek egy céget. Kerjuk nezzen meg az oldalunket a cégalapításról.

Úgy az USA vállalkozásnak mint az egyéni beruházónak meg kell felelnie az E-2 vízum követelményeinek.

Az E-2 vízum alapvető követelményei:

Az érvényes államközi befektetői szerződéssel rendelkező országból származó külföldi állampolgárnak vagy állampolgároknak az USA cégben legalább a részvények 50%-át kell birtokolniuk, továbbá ezen személyek nem rendelkezhetnek állandó letelepedési engedéllyel vagy egyéb más, az E-2 vízumtól eltérő tartózkodási engedéllyel az USA-ban.

 • A befektetendő tőkének jelentősnek kell lennie és saját erőből kell hogy származzon vagy olyan kölcsönből, melynek biztosítéka a befektető személyes vagyona. A beruházás minimális összegét nem határozták meg, de annak elég nagynak kell lennie ahhoz hogy profitábilis, fejlődőképes és terjeszkedésre alkalmas vállalkozás létesüljön.
 • A cégnek a helyi gazdasághoz nemcsak érintőlegesen kell hozzájárulnia, azaz nem elegendő, hogy a befektető csak azért fektessen be, hogy a saját megélhetését biztosítsa. Azon felül, hogy a vállalat a befektetőnek a megélhetéshez elegendő jövedelmet fizet, USA munkaerőt is alkalmazzon és termeljen profitot.
 • A kérelmezőnek be kell mutatnia hogy olyan szakmai tapasztalatokkal és képesítéssel rendelkezik, melyek alkalmassá teszik a cég által ajánlott munka elvégzésére. Továbbá, a befektető kizárólag a vállalkozás ügyintézésének és irányításának a szándékával lépjen be az USA-ba.

Ügyvédi irodánk idevonatkozó tanácsai:

Mindazoknak, akik az E-2 Befektetői vízum kérelmet fontolgatják, javasoljuk, hogy vegyék fel ügyvédi irodánkkal a kapcsolatot mielőtt egy USA cégbe befektetnének. Mi útmutatást tudunk adni a vásárláshoz és kiértékeljük, hogy a választott vállalkozás eleget tesz-e az E-2 vízum követelményeinek.

Az is fontos tényező, hogy az USA cég folyamatosan tegyen eleget az E-2 vízum követelményeinek annak érdekében, hogy meghosszabbítható legyen. Tehát nem elegendő, hogy a befektető egy olyan vállalkozásra tegyen szert, amely ugyan eleget tesz az első E-2 vízum kővetelményeinek, de nem hordoz magában olyan továbbfejlődési lehetőséget, amely a későbbiekben a vízum többszöri meghosszabbítását biztosítja.

Fontos tudni, hogy a vízum intézésének korai szakaszában elkövetett hibák általában súlyos, gyakran helyrehozhatatlan hosszútávú következményekkel járhatnak. Ezért bevándorlási stratégiajának első és elengedhetetlen lépése egy átfogó jogi tanácsadás legyen, ennek során közép és/vagy hosszútávú bevándorlási céljait pontosan kielemezzük.

Az E-2 Befektetői vízummal kapcsolatos további információk:

 • Az E-2 Befektetői vízum tulajdonosának házastársa olyan munkavállalási engedélyt kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.
 • A cég, melybe a vállakozó beruházott, tevékenységét megváltoztathatja vagy azt újabb területekre terjesztheti ki.

Jelenleg mindaddig, amig a vállalkozás a követelményeknek megfelel, az E-2 vízum megújitasa nem esik korlátozás alá. Az E-2 vízum kérelmet általában a kérelmező származási országában lévő USA külképviseleten kell benyújtani. E-2 vízumokat az illető országgal fennálló kétoldalú szerződésben engedélyezett időszakban bocsájtanak ki. Amennyiben a kérelmező legálisan már az USA-ban tartózkodik, akkor kérelmezheti a Szövetségi Bevándorlási Hivataltól (U.S. Citizenship and Immigration Services, a továbbiakban USCIS), hogy tartózkodási engedélyét E-2–re változtassák. Ilyenkor azonban, ha az illető kilép az USA-ból, akkor elveszíti az E-2 tartózkodási jogusultságát, és a visszatéréshez az USA külképviseletén kell újra kérelmeznie az E-2 vízumot. Visszatérhet az illető személy más vízummal is, ebben az esetben ismét az USCIS-en keresztül kell az E-2-re való változtatást kérvenyeznie.

E-1 Kereskedői vízum

Azok az üzletemberek akik jelentős mennyiségű áruval és szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmet folytatnak az USA-val kérvényezhetik az E-1 kereskedői vízumot. Ez a fajta vízumkérelmi lehetőség csak azon államok polgárai vonatkozik, melyek kétoldalú államközi üzleti és kereskedelmi szerződésben állnak az USA-val. Vállalkozásnak és vállalkozónak egyaránt meg kell felelnie a fennálló vízum követelményeknek.

A kereskedelmi vállalatokat érintő követelmények:

 • Import-export tevékenységet kell folytatni az USA és a azon ország között, mellyel az államközi szerződés fennáll. Kereskedni lehet áruval vagy szolgáltatással, a vízum kérelmezése idején azonban már folyamatban kell lennie a kereskedelmi tevékenységnek. A kereskedés lehet vétel vagy eladás, az áru vagy a szolgáltatás irányulhat az USA felé vagy eredhet az USA-ból.
 • Az USA és az államközi szerződésben lévő ország között jelentős mennyiségű keresekedelmet kell bonyolítani. A vállalkozásnak fel kell mutatnia, hogy a kereskedelem jelentős és hogy az év folyamán rendszeres tranzakciókat hajtanak végre.
 • A kereskedelmi vállalkozás nemzetközi forgalmának legalabb 50%-a az USA és az államközi szerződésben lévő ország között történjen.

A kérelmezőt érintő követelmények:

 • A kérelmezőnek be kell mutatnia, hogy olyan szakmai tapasztalatokkal és bizonyítványokkal rendelkezik melyek a vállalkozás működtetésére alkalmassá teszik.

Az E-1 vízum kérelmet általában a kérelmező származási országában lévő USA külképviseleten kell benyújtani. E-1 vízumokat az illető országgal fennálló kétoldalú szerződésben engedélyezett időszakban bocsájtanak ki. Amennyiben a kérelmező legálisan már az USA-ban tartózkodik, kérelmezheti az USCIS-tól, hogy tartózkodási engedélyét E-1–re változtassák. Ilyenkor azonban, ha az illető kilép az USA-ból, elveszíti az E-1 tartózkodási jogusultságát, és a visszatéréshez az USA külképviseletén kell újra kérelmeznie az E-1 vízumot. Visszatérhet az illető személy más vízummal is, ebben az esetben ismét az USCIS-en keresztül kell az E-1-re való változtatást kérvenyeznie.

Az E-1 vízum további előnyei:

 • Az E-1 kereskedői vízum tulajdonosának házastársa olyan munkavállalási engedélyt kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.
 • Az E-1 vízum nem bevándorlási vízum és mindaddig megújítható, ameddig a vállalkozás alapján a jogosultság fennáll.

Megjegyzés: A potenciális E-1 kereskedelmi vízum-kérelmező már a vízum-mentes beutazás vagy a B-1 vállalkozói vízum keretein belül alapítson céget és szervezzen üzleti vállalkozást az USA-ban. Az E-1 vízum kérelem benyújtásakor a vállalkozásnak már működnie kell és rendszeres tranzakciókat kell addigra folytatnia. Az USA vállalkozás szervezésének időszakában a kereskedő folytathat tárgyalásokat, felvehet alkalmazottakat, aláírhat szerződéseket, stb., viszont nem jogosult közvetlen üzleti tevékenység folytatására, alkalmazottak irányitására, és az USA cég nem fizethet neki bért.