My jsme Vaší imigrační právnickou kanceláří

Investorské vízum E2

E2 je dlouhodobé pracovní vízum, které se dá prodloužovat. Obvykle je uděleno investorům ze zemí, které podpsaly dvoustranou dohodu se Spojenými státy. Doba je většinou vymezena na základě smluvních podmínek, které jsou stanoveny smlouvou mezi zemí investorova občanství a Spojenými státy.

Investor by měl založit novou společnost v USA, která bude provozovat podnikání, které investor koupí nebo založí, a která také bude investorovým sponzorem k dosažení víza. Můžeme Vám založit společnosti. Natvštivte prosím nasi stránku ohledně založení společnosti.

Společnost v USA a také investor, nebo zaměstnanec, musí splnit podmínky k dosažení víza E2.

Základní požadavky ke kvalifikaci na vízum E2:

  • Osoba, nebo osoby, které jsou občany zemí, které mají danou dohodu se Spojenými státy, musí vlastnit aspoň 50% akcií americké společnosti. Daná osoba, nebo osoby, nemohou mít trvalý pobyt ve Spojených státech a také nesmí žít ve Spojených státech na žádných jiných vízech, mimo víza E2.
  • Investice musí být bytelná a musí pocházet z osobních peněžních prostředků (a nebo z půjčky, která je zajistěna investorovým majetkem). Přestože nejsou žádné normy, které určují, kolik se musí investovat, investice musí mít hodnotu dostačující k tomu, aby vedla k založení lukrativního podniku, který se bude moci dále rozrůstat a vyvíjet. Společnost musí přispívat k místní ekonomice více než jen okrajově, například, investor nemůže investovat jen tolik, aby si vydělal na živobytí. Mimo to, že podnik bude platit investora, podnik také musí zaměstnávat americké pracovní síly a profitovat
  • Žadatelé musí prokázat, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby byli v pozici, kterou jim společnost nabízí. Investorovým úmyslem také musí být vstoupit do Spojených států pouze za účelem vedení a kontroly podniku.

Doporučení naší kanceláře:

Anthony Olson, doporučuje všem investorům, kteří chtějí získat víza E2, aby nás kontaktovali před tím, než investují do amerického podnikání, za účelem získání investorského víza. Rádi Vám pomůžeme s koupí podniku a také Vám poradíme s tím, jak efektivní daný podnik bude k tomu, abyste získali investorká víza E2.
Je také nutno brát v potaz, že americká společnost musí pokračovat podnikatelskou aktivitu, aby se investor nadále kvalifikoval na víza, když je bude potřeba prodloužit. Proto nestačí, aby podnikání kvalifikovalo investora na vízum pouze na začátku, podnik musí mít možnost vývoje a růstu, a tím pádem bude investora kvalifikovat na vízum dlouhodobě.

Další důležitou věcí je vědět, že chyby udělané na začátku procesu obvykle způsobí vážné dlouhodobé problémy. Komplexní právní rada, která se týče a také analyzuje Vaše středně a nebo dlouhodobé cíle, je nepostradatelným prvním krokem k vytvoření učinné strategie k dosažení imigračních cílů.

Další informace týkající se investorského víza E2:

  • Aktivita investiční firmy může může být změněna nebo rozšířena do nových oblastí podnikaní.
  • Počet, kolikrát vízum E-2 může být prodlouženo, momentalně není omezený, jedinou podmínkou je, že podnikání se nadále kvalifikuje.
O vízum E2 se obvykle žádá na americké ambasádě v zemi, kde žadatel žije. Víza E2 jsou obvykle vystavena na dobu předurčenou smlouvou mezi danou zemí a USA. Pokud je žadatel ve Spojených státech na legální povolení k pobytu, může si také zažádat o změnu toho povolení na E-2, ale musí si být vědom, že může ztratit povolení k pobytu pokud vycestuje ze Spojených států, a také že při návratu do Spojených států bude potřebovat platné vízum.


A my Vám také rádi zodpovíme jakékoli otázky týkající se investorského resp. obchodního víza. Prosíme Vás abyste nám bez váhání zavolali na číslo (941) 877-6587 a nebo nám zašlete email na info@immigrationvisausa.com.