My jsme Vaší imigrační právnickou kanceláří

Zneužívaní manželé, manželky a děti amerických občanů – VAWA

Pod zákonem Násilí způsobené ženám (Violence Against Women Act – VAWA), manželky, manželé a děti amerických občanů nebo cizinců s povolením k tvalému pobytu mohou podat žádost o legální trvalý pobyt. Podmínky tohoto zákona, povolují některým cizincům, kteří byli biti a nebo jinak zneužíváni, požádat o legální pobyt bez pomoci nebo vědomí násilníka. Oběti tímto mohou dosáhnout bezpečí a nezávislosti od násilníka, který je zneužívá. Ke kvalifikaci na tuto žádost musíte splňovat níže uvedené podmínky. Musíte být:

  • Manžel, nebo manželka amerického občana a nebo cizince s povolením k trvalému pobytu (zelenou kartou), který/která byla bitá. Neoddané děti, mladší než 21 let mohou být součástí této žádosti jako nepřímí žadatelé
  • Rodič dítěte, které bylo nebo je zneužíváno americkým občanem nebo cizincem s povolením k trvalému pobytu (zelenou kartou), po dobu sňatku s násilníkem. Vaše děti (mladší než 21 let a neoddané), včetně těch, které nebyly zneužívány, mohou být součástí této žádosti jako nepřímí žadatelé
  • Dítě, které bylo bito, nebo jinak zneužíváno, americkým občanem, nebo cizincem s povolením k pobytu (zelenou kartou) které je mladší než 21 let
Ke kvalifikaci na toto vízum, žadatel/ka musí:
  • Být legálně oddána za amerikého občana, nebo za cizince s povolením k trvalému pobytu (zelenou kartou). Žadatel/ka může také podat žádost, pokud jejich manžel/ka, která ji/jeho zneužíval(a), zemřel(a) v době dvou let před poddáním žádosti. Žadatel/ka také může požádat, pokud bylo manželsví rozvedeno z důvodu násilí. Rozvod musel proběhnout před méně než dvěmi lety.
  • Byl/a bita ve Spojených státech, a nebo pokud je násilník zaměstancem vlády a nebo uniformovaných jednotek Spojených států.
  • Byl/a bita nebo vystavena velkému násilí během sňatku, a nebo musí být rodičem dítěte, které bylo bito nebo vystaveno velkému násilí, způsobené americkým občanem, nebo cizincem s legálním povolením k trvalému pobytu (zelenou kartou) během sňatku
  • Musí být osobou s dobrým charakterem a morálkou
  • Vztoupil do sňatku s dobrým úmyslem, ne jen za účelem obdržení imigračního statusu

Smrt manžela/ky

Obecně, když manžel, nebo manželka zemře, žádost je zrušena. Ale, jsou situace, ve kterých se americký imigrační úřad (USCIS) rozhodne, na základě humanitárních podmínek, že proces může pokračovat. Také existují specialní okolnosti pro vdovce a vdovy. Za těchto okolnstý si mohou zažádat sami za sebe, pokud byli v manželství nejméně dva roky před smrtí manžela/ky.

Prosíme Vás abyste nám zavolali na číslo (941) 421-7220, pokud máte jakékoli otázky ohledně VAWA a nebo ohledně vdovské žádosti. Každá situace je velmiojedinělá, a můžeme Vám zaručit, že pan Olson bude přistupovat k Vašemu případu s ohleduplností a diskrétností.