My jsme Vaší imigrační právnickou kanceláří

Nabytí občanství USA

Tzv. „Naturalization“ je proces, kterým se držitel Zelené karty stává obcanem USA. V tomto procesu existují jisté základní požadavky které musí každý žadatel splnovat, ale cekací lhůty mohou být ruzně dlouhé.

Základní požadavky zahrnují:

  1. Přijetí do Spojených státu jako osoby s trvalým pobytem – tedy jako držitele Zelené karty.
  2. Statut osoby s trvalým pobytem po minimálně pět let. Toto platí pro většinu případů, ovšem existují výjimky, kdy manželé/ky amerických občanů mohou zažádat o občanství již po třech letech. Žadatel by neměl opustit Spojené státy na více jak šest měsíců v posledních pěti letech (v případě manžela/ky amerického občana/ky v posledních třech letech) a do doby vyřízení žádosti o udělení občanství.
  3. Fyzická přítomnost v USA minimálně polovinu této doby.
  4. Statut Residenta, po minimální dobu tří měsíců ve státě, ve kterém žadatel žádost podává.
  5. Schopnost ovládat psanou, čtenou a mluvenou anglictinu. (Tato schopnost bude během pohovoru proveřena.)
  6. Znalost základních historických a vládních principů USA. (Bude rovněž proveřeno během pohovoru.)
  7. Dobrý charakter, pozitivní vztah k ústavě Spojených států, a ochota podporovat pořádek a spokojenost v USA. Toto znamená, že žadatel by neměl být zatčen a usvedčen z žádných závažných zločinu a měl by být ochoten podporovat americké státní zřízení.
  8. Věk minimálně osmnáct let v době podání žádosti o naturalizaci. Děti mladší osmnácti let nemohou podat tuto žádost, ale spíš mohou obdržet občanství přes své rodiče.

Držitel Zelené karty není nucen zažádat o občanství, jelikož neexistuje žádné nařízení požadující po osobách s trvalým pobytem občanství, ale rovněž držitel Zelené karty neobdrží občanství automaticky, bez toho aby si zažadal. V každém případě je to důležité, aby potenciální žadatel o občanství bral v úvahu, že imigrační úřad prohlíží trestní rejstřík, aby zjistil zda žadatel porušil zákon, a prohlíží dosavádní imigrační procesy žadatele, aby zjistil zda obdržel Zelenou kartu na základě podvodu. V případě, že Imigrační úřad zjistí, že žadatel byl odsouzen za závažný přestup nebo najde stopy podvodu v imigračním procesů žadatele, může žadatel ztratit Zelenou kartu. Žádání o občanství není sice velmi složité, ale pokud žadatel není vědom potencialních problemů na základě svých osobních okolností, může žádost o občanství dopadnout katastrofalně se ztrácením Zelené karty. Žádost ob občanství není jen formalita.

A my Vám také rádi zodpovíme jakékoli otázky týkající se nabytí občanství. Prosíme Vás abyste nám bez váhání zavolali na číslo (941) 877-6587 a nebo nám zašlete email na info@immigrationvisausa.com.